Tulkojums "akūta trauma" holandiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Holandiešu

Trauma - tulkojums : Trauma - tulkojums : Akūta trauma - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tomēr BKAS var būt arī akūta trauma, piemēram, lūzums, kas radies kādā negadījumā.
Preventieve maatregelen dienen te zijn gericht op de totaliteit van de fysieke belasting die aandoeningen aan het bewegingsapparaat kan
darbības pasliktināšanās, pēkšņa nieru darbības pasliktināšanās (piemēram, infekcijas slimību gadījumā), šūnu sabrukšana (piemēram, akūta ekstremitātes išēmija, rabdomiolīze, plaša trauma).
acidose, verslechtering van de nierfunctie, plotselinge verslechtering van de toestand van de nier (bv. infectieuze aandoening), celafbraak (bv. acute ledemaat ischemie, rhabdomyolyse, uitgebreid letsel).
Smaga trauma (piem, šoks, galvas trauma, apdegumi)
Ernstig trauma (bijv., schokken, hoofdletsel, brandwonden)
Bērnības trauma...
Ongelukkige jeugd.
Šis integritātes zudums var izraisīt iekļūst trauma, trauma no iekšpuses trahejas, vai trulu kakla vai krūšu trauma.
Dit verlies van integriteit kan worden veroorzaakt door een penetrerend trauma, trauma vanuit de trachea, of stomp nek of borst trauma.
Bieži nejauša trauma.
Vaak toevallige verwonding
akūta
acute
Akūta
Acute
Nejauša trauma, traucēta dzīšana
toevallige verwonding, verslechterde genezing
Trauma, spiediens, auksts, svešķermenis
Trauma, druk, koud, vreemd materiaal
Elektrisko vadu sakodiens trauma
Elektrische kabel beet letsel
Pilsonim ir kardiotorakāla trauma.
Burger heeft cardiothoracaal letsel.
Tā bija tesmeniska trauma.
Dat was uiermate traumatisch.
Viņam ir galvas trauma.
Hij heeft een hoofdwonde.
Akūta mieloleikoze
Acute myeloïde leukemie
Akūta aknu
Acute leverinsufficiëntie, cholestatische of cytolytische hepatitis (een fatale afloop was zeer uitzonderlijk),
Akūta auss iekaisuma un atkārtota auss iekaisuma akūta saasinājuma ārstēšanai.
Behandeling van acute otitis externa en van acute opflakkeringen van recurrente otitis externa.
Sekundāra trauma vai vides cēloņus
Secundair aan trauma of ecologische oorzaken
Viņai ir nopietna galvas trauma.
Ze heeft een ernstige hoofdwond.
Kundze, tā vairs nav trauma.
Dat komt niet van het slaan.
Jā, kā tad. Saproti, trauma...
Absoluut, maar met die blessure...
Džeisonam Zimmeram ir galvaskausa trauma.
Jason Zimmers schedel is gebroken.
laikā (tai skaitā jebkāda trauma, kas saistīta ar pašreizējo AMI) Nesena galvas vai galvaskausa trauma
maanden (dit omvat eveneens elk letsel geassocieerd met het huidige AMI)
Akūta nieru mazspēja
Aandoeningen van de nieren en urinewegen Vaak proteïnurie Soms acuut nierfalen
Akūta paaugstināta jutība
Acute overgevoeligheid
Akūta paaugstināta jutība
32 Acute overgevoeligheid
Akūta nieru mazspēja
Acuut nierfalen
Akūta sistēmiska infekcija.
Bekende overgevoeligheid voor bexaroteen of een van de hulpstoffen in het product Zwangerschap en borstvoeding Vrouwen in de vruchtbare leeftijd die geen effectieve contraceptiva gebruiken Pancreatitis in de voorgeschiedenis Ongeregelde hypercholesterolemie Ongeregelde hypertriglyceridemie Hypervitaminose A Ongeregelde schildklierziekte Leverinsufficiëntie Voortdurende systemische infectie
Īslaicīga (akūta) terapija
Kortetermijn (acute) behandeling
Akūta elpceļu infekcija.
Acute respiratoire infecties.
Akūta elpceļu infekcija.
Acute respiratoire infectie.
Akūta inhalācijas toksicitāte
Acute toxiciteit bij inhalatie
Trauma, infekcija un komplikācijas pēc procedūras
Infecties en parasitaire aandoeningen
pacienta trauma ar palielinātu asiņošanas risku.
trauma patiënten met een verhoogd bloedingsrisico
Gadījumā lielām grūtībām, bailes, vai trauma
In het geval van overmatige pijn, angst, of trauma
Skarbs trauma, Visbiežāk ceļu satiksmes negadījumi
Stomp trauma, het vaakst verkeersongevallen
Trauma, īpaši uz galvas un smadzenes
Trauma, name het hoofd en de hersenen
Traumas vai trauma izraisa lūzumu kopīga
Verwonding of trauma veroorzaakt breuken aan de gezamenlijke
Ko darīt, ja ir konstatēta trauma?
Wat te doen indien gezondheidsschade wordt vastgesteld?
Vinam ir kaut kāda... slēpta trauma.
Hij heeft een soort kneuzing.
mēs nevaram pieņemt nopietna fiziska trauma
kunnen we niet aannemen zware verwondingen
akūta alkohola intoksikācija, alkoholisms
acute alcoholvergiftiging, alcoholisme
Akūta iegurņa infekcija (API)
Acute bekken infecties (API)
Akūta hroniskā bronhīta saasināšanās,
Milde of matig ernstige pneumonie, verkregen buiten het ziekenhuis
Retāk akūta nieru mazspēja
Soms acuut nierfalen

 

Saistītie meklējumi: Trauma - Trauma ķirurgs - Acs Trauma -