Tulkojums "Es jutos žēl" holandiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Holandiešu

žēl - tulkojums : Jūtos - tulkojums : žēl - tulkojums : žēl - tulkojums : žēl - tulkojums : Žēl - tulkojums : žēl - tulkojums : Es jūtos žēl - tulkojums : žēl - tulkojums : Es jutos žēl - tulkojums :
Atslēgvārdi : Voel Voelt Schuldig Spijt Sorry Jammer

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Es jutos briesmīgi.
Ik voelde me vreselijk.
Es jutos reiboni.
Ik voelde me duizelig.
Es jutos maldināts.
Ik voelde me misleid.
Es jutos pazudis.
Ik voelde me verloren.
Es jutos drošībā.
Ik voelde me veilig.
Un es jutos skumji.
En ik voelde me verdrietig.
Bet es jutos sliktāk.
Maar ik voelde me niet beter.
Es jutos pilnīgi nevarīga.
Ik voelde me helemaal krachteloos.
Les Es jutos, izolēts.
de Ik voelde me, geïsoleerd.
Es jutos mazliet ērtāku.
Ik voelde me een beetje meer comfortabel.
Es jutos ļoti slikti.
Hoe ik over mezelf dacht, was heel slecht.
Es savā ķermenī jutos vieglāka.
Ik voelde me lichter in mijn lichaam.
Un es jutos patiešām labi.
Ik voelde me daar goed over.
Un tieši tā es jutos.
Dat was wat ik voelde.
Es tad arī jutos tāpat.
Helaas wel. Ik voelde me precies zo.
Tad es jutos kā sprādzienā...
Het was heel vreemd, het leek net 'n ontploffing.
Es arī jutos lieliski, Alegra.
Ik ook Allegra.
.Visā visumā es jutos labi. .
Gezien de omstandigheden, voelde ik me erg goed... Oh liefje, de pijn...
Jo tā es tobrīd jutos.
En ik toen, 'Mijn God, dat is het.
Es vienmēr jutos tik vainīgs.
Ik heb me altijd zo schuldig gevoeld.
Sākumā arī esjutos.
Zo voelde ik me ook in het begin.
Tas ir, kā es jutos tad.
Dat is hoe ik me toen voelde. In de gevangenis! .
Es tikai jutos mazliet dīvaini par...
Ik vind het allemaal wat vreemd.
Lai neteiktu vairāk, es jutos neērti.
Ik was niet heel erg blij met dat gebeuren.
Kopā ar viņu es jutos īpašs.
Als ik bij hem was, voelde ik me bijzonder.
Es jutos man bija nepareizi novērtējusi Rollo.
Ik voelde dat ik moest Rollo verkeerd beoordeeld.
Es baigi labi jutos to visu redzot.
Het deed me echt goed om dat te zien.
es jutos, kad atvadījos no jūras?
Hoe denk je dat ik me voelde om de zee te moeten verlaten?
Kad tas nodega, es jutos kā klaidonis.
Toen ze afbrandde voelde ik me zo... dakloos.
Es jutos ievainojams sava tēva nāves dēļ.
Ik was kwetsbaar, vanwege mijn vaders dood.
Taču tad, kad pamodos, es jutos laimīgs.
Ik herinner mij niets Maar... toen ik wakker was, was ik blij.
Es jutos kā laimīgākais cilvēks uz pasaules.
Ik was de gelukkigste vrouw op aarde.
Es vienmēr jutos labi kopā ar Diku Fainmenu.
Ik voelde me altijd goed bij Dick Feynman.
Tas bija tad, ka es jutos patiešām zaudējis.
Het was toen dat ik voelde me echt verloren.
Es jutos kā tas bija burtiski beigām pasaulē.
Ik voelde alsof het was letterlijk het einde van de wereld.
Jau tad es jutos tuvāk dabai, nevis cilvēkiem.
Ik was altijd meer met de natuur dan met mensen verbonden.
Noa, tas nebija nekas vairāk. Es jutos vāja.
Luister, het was niet meer.
Jutos nolādēts.
Ik voelde me vervloekt.
Un es par to jutos tā kā vainīga. Es jutos tā, it kā grāmatām mani vajadzētu, un tās mani sauktu, bet es tās pametu.
Ik voelde me hier schuldig over, alsof de boeken me nodig hadden, alsof ze me riepen en ik ze in de steek liet.
Žēl, ka es...
Had ik maar... Had ik maar...
Es jutos aicināta būt par mācītāju, Es esmu visu par to
Ik voelde me geroepen om een voorganger te zijn, Ik ben er alles over
Pirmo reizi kopš neatminamiem laikiem Es atkal jutoses pats
En voor de eerste keer sinds weet ik wanneer voelde ik me gewoon weer mezelf.
Un tad, pēc gada ilga treniņa, es jutos gatavs.
Na een jaar trainen voelde ik me er klaar voor.
Es jutos drošs, ka patiešām spēju veikt šo peldējumu.
Ik voelde dat ik dit daadwerkelijk kon volbrengen.
Es vienmēr jutos tā, it kā atrastos Ficdžeralda romānā.
Ik voelde me er altijd alsof ik in een roman van Fitzgerald zat.

 

Saistītie meklējumi: žēl Kārtējās. - žēl -