Tulkojums "mazāk maksas" hindi valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Hindu valoda

Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Maksas - tulkojums : Mazāk - tulkojums : Mazāk - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

mazāk
कम
Mazāk
कम
Mazāk detaļu
व वरण कम कर
Tie būs bez maksas.
क ई ऊपर क मत नह द न पड ग
Jo vairāk paņem, jo mazāk iegūst.
ज तन ज य द हम ल त ह , उतन न र धन ह त ह
Dziediniet slimos, uzmodiniet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet!
ब म र क च ग कर मर ह ओ क ज ल ओ क ढ य क श द ध कर द ष ट त म ओ क न क ल त म न स तम त प य ह , स तम त द
Vai te ir maksas telefoni? Kāds pusducis telefonu?
Payphones क ग च छ ?
Nākotnē viņš sol ja būt mazāk saprotošs.
उसन व द क य थ क भव ष य म वह इतन उद रत भ नह बरत ग
Tāpēc es tev saku viņai daudzie grēki tiek piedoti, jo viņa ļoti mīlējusi bet kam mazāk piedod, tas mīl mazāk.
इसल य म त झ स कहत ह क इस क प प ज बह त थ , क षम ह ए, क य क इस न बह त प र म क य पर ज स क थ ड क षम ह आ ह , वह थ ड प र म करत ह
Šī poga parāda dialoga logu ar turpmāk mazāk lietotām opcijām.
अत र क त, स म न यत कम उपय ग म आन व ल व कल प क स व द बक स क यह बटन ल त ह .
Nospiežot šo pogu, karte tiks tālināta un redzēsiet mazāk detaļu.
कम व वरण द खन क ल ए इस बटन क दब कर ज म आउट कर .
lk 10 sekundes mazāk izvēlētās pazudīs, līdz paliks tikai viena.
और हर 10 स क ड कम स च न छव तक वह र स क वल एक ह छ ड द य ख र ज कर द य ज एग
Man šķiet, ka es ne mazāk par tiem dižapustuļiem esmu darījis.
म त समझत हम , क म क स ब त म बड स बड प र र त स कम नह ह
Bet es sapratu Po dz vē esot tev, man netiek mazāk.
म झ एहस स ह गय ह क प क ज वन म त म ह र आन स म र अहम यत कम नह ह त
Pokera variants ar kauliņiem un mazāk naudas. Tali ir daļa no GNOME Games.
ड इस व कम प स क स थ प कर क अलग र प. त ल ग न म ख ल क ह स स ह .
Mēs ar tēti zinām, ka mazāk sanācis kaut ko darīt kopā ar tevi.
प प और म ज नत ह त म ह उतन समय नह द प त , ज तन द त थ
Un ar sievas ziņu noslēpa daļu no tīruma maksas, bet kādu daļu atnesa un nolika pie apustuļu kājām.
और उसक द म म स क छ रख छ ड और यह ब त उस क पत न भ ज नत थ , और उसक एक भ ग ल कर प रर त क प व क आग रख द य
Tad Pēteris sacīja Ananij, kāpēc sātans iekārdināja tavu sirdi, lai tu melotu Svētajam Garam un noslēptu daļu no tīruma maksas?
परन त पतरस न कह ह हनन य ह! श त न न त र मन म यह ब त क य ड ल ह क त पव त र आत म स झ ठ ब ल , और भ म क द म म स क छ रख छ ड ?
Un Viņš man sacīja Ir noticis! Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvības ūdens avota.
फ र उस न म झ स कह , य ब त प र ह गई ह , म अलफ और ओम ग , आद और अन त ह म प य स क ज वन क जल क स त म स स तम त प ल ऊ ग
Un tos ķermeņa locekļus, kurus mēs uzskatām par mazāk ievērojamiem, mēs turam sevišķā godā un mūsu nepieklājīgajiem tiek veltīta lielāka pieklājība.
और द ह क ज न अ ग क हम आदर क य ग य नह समझत ह उन ह क हम अध क आदर द त ह और हम र श भ ह न अ ग और भ बह त श भ यम न ह ज त ह
Un kas būtu tas, ko jūs būtu mazāk par citām draudzēm saņēmuši, ja ne tas, ka es jūs neapgrūtināju? Piedodiet man šo netaisnību!
त म क न स ब त म और कल स य स कम थ , क वल इस म क म न त म पर अपन भ र न रख म र यह अन य य क षम कर
Un gars un līgava saka Nāc! Un kas to dzird, lai saka Nāc! Kam slāpst, lai nāk, un kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas!
और आत म , और द ल ह न द न कहत ह , आ और स नन व ल भ कह , क आ और ज प य स ह , वह आए और ज क ई च ह वह ज वन क जल स तम त ल
1 (viens) ir mazāk nekā 9 (deviņi), tātad mums atkal ir jāaizņemas. Mēs tagad aizņemamies 1 (vienu) no šī 2 (divnieka). Tātad šis 2 (divnieks) tagad kļūst par 1 (vieninieku).
1 फ र 9 स छ ट ह , त हम द ब र उध र ल न ह ग . त हम इस 2 म स 1 उध र ल त ह . त यह 2 अब 1 बन गय . और यह 1 अब 11 बन ज एग . त अब हम र प स 10 ह 9 स बड .

 

Saistītie meklējumi: Mazāk - Ne Mazāk - Pēdējais, Bet Ne Mazāk - Mazāk Par - Mazāk Nekā - Daudz Mazāk - Ne Mazāk Kā - Nedaudz Mazāk - Mazāk Ir Vairāk - Mazāk Kā -