Tulkojums "kailām kājām" hindi valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Hindu valoda

Kailām kājām - tulkojums : Kājām - tulkojums : Kājām - tulkojums : Kājām - tulkojums : Kājām - tulkojums : Kājām - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Kājām gaisā
ऊपर क न च
Pagriezts kājām gaisā
ऊपर क न च घ म य
Apgriezt attēlu kājām gaisā
छव क उल ट कर
Viens uzbrucējs bēg kājām.
एक व यक त बच गय और मह दय , भ ग न कल .
Nolaidiet tos no kājām!
इन ह म र ग र ओ!
Nemaisies man pa kājām.
म र र स त म मत आओ
Tā ka nemaisieties pa kājām.
त म र र स त म मत आओ
Es teicu nemaisies man pa kājām.
द ख , म न त मस कह थ म र र स त म मत आओ
Iekams es Tavus ienaidniekus lieku par pakāju Tavām kājām. (Ps.109,1)
म र दह न ब ठ, जब तक क म त र ब र य क त र प व क तल न कर द
Iekams es Tavus ienaidniekus lieku par paklāju Tavām kājām. (Ps.109,1)
म र दह न ब ठ, जब तक क म त र ब र य क त र प व तल क च क न कर द
Bet Viņam jāvalda, kamēr Viņš noliks visus ienaidniekus zem Viņa kājām.
क य क जब तक क वह अपन ब र य क अपन प व तल न ल आए, तब तक उसक र ज य करन अवश य ह
Joprojām gaidīdams, kamēr Viņa ienaidnieki tiks likti par pameslu Viņa kājām,
और उस समय स इस क ब ट ज ह रह ह , क उसक ब र उसक प व क न च क प ढ बन
Un tie, nokratījuši uz viņiem putekļus no savām kājām, aizgāja uz Ikoniju.
तब व उन क स म हन अपन प व क ध ल झ ड कर इक न य म क गए
Pārdeva tīrumu, kas tam piederēja, un naudu atnesa un nolika pie apustuļu kājām.
उस क क छ भ म थ , ज स उस न ब च , और द म क र पय ल कर प र र त क प व पर रख द ए
Skaļā balsī sacīja Celies stāvus uz savām kājām! Un viņš uzlēca un staigāja.
वह प ल स क ब त करत स न रह थ और इस न उस क ओर टकटक लग कर द ख क इस क च ग ह ज न क व श व स ह
Paprasījis ugunu, viņš iegāja iekšā un trīcēdams krita Pāvilam un Sīlam pie kājām.
तब वह द य म गव कर भ तर लपक गय , और क पत ह आ प ल स और स ल स क आग ग र
Un viņai bija māsa, vārdā Marija, kas, apsēdusies pie Kunga kājām, klausījās Viņa vārdos.
और मर यम न म उस क एक बह न थ वह प रभ क प व क प स ब ठकर उसक वचन स नत थ
Un nokrita uz sava vaiga pie Viņa kājām, un pateicās un tas bija samarietis.
और य श क प व पर म ह क बल ग रकर, उसक धन यव द करन लग और वह स मर थ
Un visu Viņš nolicis zem Viņa kājām un iecēla Viņu par galvu visai Baznīcai.
और सब क छ उसक प व तल कर द य और उस सब वस त ओ पर श र मण ठहर कर कल स य क द द य
Un savām kājām staigājiet taisnus soļus, lai kāds klibodams nenomaldītos, bet gan tiktu dziedināts!
और अपन प व क ल य स ध म र ग बन ओ, क ल गड भटक न ज ए, पर भल च ग ह ज ए
Un notika, ka, Pēterim ienākot, Kornēlijs nāca viņam pretim un, nometies pie tā kājām, pagodināja viņu.
द सर द न व क सर य म पह च , और क रन ल य स अपन क ट म ब य और प र य म त र क इकट ठ करक उन क ब ट ज ह रह थ
Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet pērles cūkām, ka viņas kādreiz tās nesamītu kājām un atgriezušās jūs nesaplosītu!
म ग , त त म ह द य ज एग ढ ढ , त त म प ओग खटखट ओ, त त म ह र ल य ख ल ज एग
Un nāca pie Viņa viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un, redzēdams Viņu, krita pie Viņa kājām,
और य ईर न म आर धन लय क सरद र म स एक आय , और उस द खकर, उसक प व पर ग र
Bet acs nevar pateikt rokai Man nevajag tavu darbu vai atkal galva kājām Jūs neesat man nepieciešamas.
आ ख ह थ स नह कह सकत , क म झ त र प रय जन नह , और न स र प व स कह सकत ह , क म झ त म ह र प रय जन नह
Es gandrīz domāju, ka tas būs nepieciešams, kungs. Ja jūs ņemt vērā viņa menors kājām, kamēr es
म श यद ह लगत ह क यह आवश यक ह , स हब. यद आप अपन आध पत य प र ल ज एग , म जबक
Un viņa līdzgaitnieks, nokritis pie kājām, lūdza to, sacīdams Esi pacietīgs ar mani, un es tev visu atdošu.
इस पर उसक स ग द स ग रकर, उस स ब नत करन लग क ध रज धर म सब भर द ग
Kungs sacīja manam Kungam Sēdies pie manas labās rokas, iekams es lieku Tavus ienaidniekus par paklāju Tavām kājām.
क प रभ न , म र प रभ स कह म र दह न ब ठ, जब तक क म त र ब र य क त र प व क न च न कर द
Un ar sievas ziņu noslēpa daļu no tīruma maksas, bet kādu daļu atnesa un nolika pie apustuļu kājām.
और उसक द म म स क छ रख छ ड और यह ब त उस क पत न भ ज नत थ , और उसक एक भ ग ल कर प रर त क प व क आग रख द य
Bet Kungs viņam sacīja Noauj kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme!
तब प रभ न उस स कह अपन प व स ज त उत र ल , क य क ज स जगह त खड ह , वह पव त र भ म ह
Un Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, būdams tizls no savas mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis.
और वह स सम च र स न न लग
Un ja kāds jūs neuzņemtu un jūs neuzklausītu, iziedami no turienes, nokratiet putekļus no savām kājām tiem par liecību!
ज स स थ न क ल ग त म ह ग रहण न कर , और त म ह र न स न , वह स चलत ह अपन तलव क ध ल झ ड ड ल , क उन पर गव ह ह
Un tūdaļ kāda sieviete, kuras meitiņa bija ļaunā gara apsēsta, izdzirdusi par Viņu, iegāja un krita pie Viņa kājām.
और त रन त एक स त र ज स क छ ट ब ट म अश द ध आत म थ , उस क चर च स न कर आई, और उसक प व पर ग र
Un ja kāds jūs neuzņem, tad, iziedami no tās pilsētas, nokratiet putekļus no savām kājām par liecību pret viņiem!
ज क ई त म ह ग रहण न कर ग उस नगर स न कलत ह ए अपन प व क ध ल झ ड ड ल , क उन पर गव ह ह
Un kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve, jo Viņš visu ir pakļāvis zem Tā kājām. Bet ja Viņš saka,
सब स अन त म ब र ज न श क य ज एग वह म त य ह
Bet kas jūs neuzņems un jūsu vārdos neklausīsies, izejot no tā mājas vai pilsētas arā, nokratiet putekļus no savām kājām!
और ज क ई त म ह ग रहण न कर , और त म ह र ब त न स न , उस घर य उस नगर स न कलत ह ए अपन प व क ध ल झ ड ड ल
Un tie redzēja viņus aizbraucam, un daudzi uzzināja to. Un tie kājām no visām pilsētām saskrēja tur, aizsteidzoties viņiem priekšā.
और बह त न उन ह ज त द खकर पच न ल य , और सब नगर स इकट ठ ह कर वह प दल द ड और उन स पह ल ज पह च
Kad Sīmanis Pēteris to redzēja, viņš krita pie Jēzus kājām, sacīdams Aizej no manis, Kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks!
यह द खकर शम न पतरस य श क प व पर ग र , और कह ह प रभ , म र प स स ज , क य क म प प मन ष य ह
Bet miera Dievs lai satriec sātanu visā drīzumā zem jūsu kājām! Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums!
श न त क परम श वर श त न क त म ह र प व स श घ र क चलव द ग हम र प रभ य श मस ह क अन ग रह त म पर ह त रह
Tad pie debesīm parādījas liela zīme saulē tērpta sieviete un mēness zem viņas kājām, bet tai galvā divpadsmit zvaigžņu kronis.
फ र स वर ग पर एक बड च न ह द ख ई द य , अर थ त एक स त र ज स रर य ओढ ह ए थ , और च न द उसक प व तल थ , और उसक स र पर ब रह त र क म क ट थ
Bet tēvs sacīja saviem kalpiem Steigšus atnesiet labākās drēbes un ietērpiet viņu, un sniedziet gredzenu viņa rokai un kurpes viņa kājām,
परन त प त न अपन द स स कह झट अच छ स अच छ वस त र न क लकर उस पह न ओ, और उसक ह थ म अ ग ठ , और प व म ज त य पह न ओ
Kad Jēzus to dzirdēja, Viņš no turienes laivā aizbrauca uz atsevišķu tuksnešainu vietu bet ļaudis, to dzirdēdami, no pilsētām sekoja Viņam kājām.
जब य श न यह स न , त न व पर चढ कर वह स क स स नस न जगह एक न त म चल गय और ल ग यह स नकर नगर नगर स प दल उसक प छ ह ल ए
Un, lūk, tur atnāca cilvēks, vārdā Jairs, kas bija sinagogas priekšnieks un tas, nokritis pie Jēzus kājām, lūdza Viņu ienākt tā namā,
जब य श ल ट रह थ , त ल ग उस स आनन द क स थ म ल क य क व सब उस क ब ट ज ह रह थ
Tūliņ tā nokrita pie viņa kājām un nomira. Un jaunekļi ienākuši atrada to mirušu, un viņi aiznesa to un apraka pie viņas vīra.
तब वह त रन त उसक प व पर ग र पड , और प र ण छ ड द ए और जव न न भ तर आकर उस मर प य , और ब हर ल ज कर उसक पत क प स ग ड द य
Jo kuram no eņģeļiem Viņš kādreiz teicis Sēdies pie manas labās rokas, kamēr es Tavus ienaidniekus likšu par pameslu Tavām kājām? (Ps 109,1)
और स वर गद त म स उन न क स स कब कह , क त म र दह न ब ठ, जब क म त र ब र य क त र प व क न च क प ढ न कर द ?
Jo pats Dāvids, Svētā Gara apgaismots, saka Kungs sacīja manam Kungam sēdies pie manas labās rokas, iekams es Tavus ienaidniekus lieku par paklāju Tavām kājām.
द ऊद न आपह पव त र आत म म ह कर कह ह , क प रभ न म र प रभ स कह म र द ह न ब ठ, जब तक क म त र ब र य क त र प व क प ढ न कर द

 

Saistītie meklējumi: Kailām Kājām - Kājām - Kājām Ekskursija - Ar Kājām - No Galvas Līdz Kājām -