Tulkojums "izpildīt manām vajadzībām" hindi valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Hindu valoda

Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Izpildīt - tulkojums : Vajadzībām - tulkojums : Izpildīt manām vajadzībām - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Izpildīt
व लग र ड प र र भ करन म अक षम
Izpildīt
म क एक ज क य ट बल
Izpildīt
प रव ष ट कर
Izpildīt
चल न
Izpildīt
चल ए
Neliksimies viņu manām, Nezob.
हम उस नज रअ द ज करन ह ग , ट थल स
Izpildīt programmas
प र ग र म चल ए
Izpildīt komandu
कम ड चल ए
Neizdodas izpildīt komandu
क क र य न व त कर कम ड
Ielādējot profilu, izpildīt
जब प र फ इल ल ड क य ज रह ह त चल ए
Izpildīt čaulas komandrindu
एक श ल कम ड प क त चल ए
Atļauj izpildīt skriptusGenericName
GenericName
Ļauj izpildīt skriptusName
स क र प ट क चल न क अन मत द Name
Izpildīt skripta failu...
स क र प ट फ इल चल ए ...
Izpildīt skripta failu
स क र प ट फ इल चल ए
Neizdevās izpildīt pieprasījumuQSQLiteResult
कथन चल न म अक षमQSQLiteResult
Neizdevās izpildīt vaicājumuQMYSQLResult
क व र चल न म अक षम. QMYSQLResult
Pieprasīto operāciju nevar izpildīt
व छ त आपर शन प र नह ह सक
Neizdevās izpildīt masveida darbībuQOCIResult
कथन चल न म अक षमQODBCResult
Neizdevās izpildīt nākamo vaicājumuQMYSQLResult
क व र चल न म अक षम. QMYSQLResult
Šis vadības panelis ļauj pielāgot katri atbilstoši jūsu vajadzībām.
न य त रण फलक स आप नक श क अपन आवश यकत न स र एडजस ट कर सकत ह .
Atļaut izpildīt programmu bez atkļūdotāja.
स व क र क क र य न व त कर प र ग र म.
Izpildīt čaulas komandu pašreizējā mapē
म ज द ड र क ट र म श ल कम ड चल ए
Uzreiz izpildīt izvēlētās uzkopšanas darbības
ऊपर च न गई क र य ओ क तत क ल स फ कर
Bet jūs neticat, jo nepiederat pie manām avīm.
परन त त म इसल य प रत त नह करत , क म र भ ड म स नह ह
Laiks manām trim pasaciņām, pieciem apskāvieniem un īpašajai dziesmai!
यह म र त न कह न य , प च ब र गल लगन , और एक स प शल ग न क समय ह !
Tad Pilāts nolēma izpildīt viņu lūgumu.
स प ल त स न आज ञ द , क उन क ब नन क अन स र क य ज ए
Izpildīt mtload komandu pirms lentes montēšanas.
ट प क म उन ट करन स पहल mtload कम ड चल ए .
Izpildīt darbību pēc visu lejupielāžu pabeigšanas
जब ड उनल ड प र ण ह त ब हर ह .
Komanda, ko izpildīt pirms pasta nosūtīšanas
ईम ल भ जन स पहल चल य ज न व ल कम ड
Un daudzi brāļi Kungā, iedvesmoti no manām važām, arvien sekmīgāk uzdrošinās bezbailīgi sludināt Dieva vārdu.
और प रभ म ज भ ई ह , उन म स बह ध म र क द ह न क क रण, ह य व ब न ध कर, परम श वर क वचन न धड क स न न क और भ ह य व करत ह
Būdams pilnīgi pārliecināts, ka to, ko solījis, Viņš spēj arī izpildīt.
और न श चय ज न , क ज स ब त क उस न प रत ज ञ क ह , वह उस प र करन क भ स मर थ ह
Bet kas sludina Kristu ķildošanās un ne labā nolūkā, tiem prātā manām važām pievienot vēl bēdas.
और कई एक त स ध ई स नह पर व र ध स मस ह क कथ स न त ह , यह समझ कर क म र क द म म र ल य क ल श उत पन न कर
Nedomājiet, ka es atnācu atcelt baušļus un praviešus es neatnācu atcelt, bet izpildīt.
यह न समझ , क म व यवस थ य भव ष यद वक त ओ क प स तक क ल प करन आय ह
Viņš pārstaigāja Sīriju un Kilikiju, stiprinādams draudzes un pavēlēdams izpildīt visas apustuļu un vecāko pavēles.
और कल स य ओ क स थ र करत ह आ, स र य और क ल क य स ह त ह आ न कल
Jēzus sacīja viņiem Mana barība ir izpildīt Tā gribu, kas mani sūtījis, lai es pabeigtu Viņa darbu.
य श न उन स कह , म र भ जन यह ह , क अपन भ जन व ल क इच छ क अन स र चल और उसक क म प र कर
Darbība, ko izpildīt tad, ja peles kursors ir atradies ekrāna augšējā kreisajā stūrī ilgāk par 15 sekundēm.
जब म उस स क तक स क र न क ब ए ऊपर क न पर 15 स कण ड क ल ए रख ज एग त क ज न व ल क र य .
Darbība, ko izpildīt tad, ja peles kursors ir atradies ekrāna augšējā labajā stūrī ilgāk par 15 sekundēm.
जब म उस स क तक स क र न क ऊपर द ए क न पर 15 स कण ड क ल ए रख ज एग त क ज न व ल क र य .
Darbība, ko izpildīt tad, ja peles kursors ir atradies ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ilgāk par 15 sekundēm.
जब म उस स क तक स क र न क ब ए न चल क न पर 15 स कण ड क ल ए रख ज एग त क ज न व ल क र य .
Tad farizeji viņam atkal jautāja, kā viņš kļuvis redzīgs. Bet tas tiem sacīja Viņš uzlika uz manām acīm javu, es nomazgājos un redzu.
फ र फर स य न भ उस स प छ त र आ ख क स र त स ख ल गई? उस न उन स कह उस न म र आ ख पर म ट ट लग ई, फ र म न ध ल य , और अब द खत ह
Vēl jūs esat dzirdējuši, ka senčiem sacīts tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet izpildīt to, ko Kungam esi zvērējis.
फ र त म स न च क ह , क प र वक ल क ल ग स कह गय थ क झ ठ शपथ न ख न , परन त प रभ क ल य अपन शपथ क प र करन
Bet Jēzus atbildēdams sacīja viņam Lai tas tā notiek! Tā taču mums pienākas izpildīt visu taisnību! Tad viņš to pieļāva.
य श न उस क यह उत तर द य , क अब त ऐस ह ह न द , क य क हम इस र त स सब ध र म कत क प र करन उच त ह , तब उस न उस क ब त म न ल
Darbība, ko izpildīt tad, ja peles kursors ir atradies ekrāna apakšējā labajā stūrī ilgāk par 15 sekundēm. Screen saver category
जब म उस स क तक स क र न क द ए न चल क न पर 15 स कण ड क ल ए रख ज एग त क ज न व ल क र य . Screen saver category

 

Saistītie meklējumi: Izpildīt Kārtējās. - Izpildīt - Izpildīt! - Izpildīt Nosacījumus - Izpildīt Uzdevumus - Izpildīt Saistības - Izpildīt Piegādi - Izpildīt Prasības - Vajadzībām - Cilvēkiem Ar īpašām Vajadzībām -