Tulkojums "izlases vērtība" hindi valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Hindu valoda

Vērtība - tulkojums : Vērtība - tulkojums : Vērtībā - tulkojums : Vērtība - tulkojums : Vērtība - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Vērtība
पर वर तन य
Vērtība
म न
Vērtība
म ल य
vērtība
म न
Vērtība
ह ल ग
Vērtība
म ल य
Vērtība
न य क ल द न य
Vērtība
व त
Vērtība
फ स म ल य
Vērtība
नय म न
Vērtība
गलतQShortcut
Pašreizējā vērtība
म ज द म न
Maksimālā vērtība
अध कतम म न
Minimālā vērtība
न य नतम म न
Tūlītējā vērtība
त र त म न
Vērtība neeksistē
म न
Nezināma vērtība
अज ञ त म न
Noklusētā vērtība
ड फ ल ट
Noklusētā vērtība...
ड फ ल ट
Nederīga vērtība
अव ध म न
Noklusētā vērtība
ड फ ल ट म न
Minimālā vērtība
न य नतम म न
Maksimālā vērtība
अध कतम म न
Pielāgota vērtība
र ग क न यत कर
Vidējā vērtība
औसत म ल य
Jauna vērtība
नय म न
Teksta vērtība
व क य श क स म
Atgriežamā vērtība
र टर न क स म
Esošā vērtība
म द र
Sākuma vērtība
प र म न
Konvertējamā vērtība
पर वर त त करन क ल ए ब ट म न
Konvertējamā vērtība
पर वर त त करन ह त अ क य म न
Vērtība X
X म म ल य
Vērtība Y
Y म म ल य
Sākuma vērtība
द व त य त थ म ल य
Sākuma vērtība
द व त य त थ
Sākuma vērtība
प र र भ त र ख
Konvertējamā vērtība
पर वर त करन ह त म ल य
Esošā vērtība
वर तम न म ल य
Nākotnes vērtība
भव ष य म ल य
Jebkura vērtība
क ई भ म ल य
Loģikas vērtība
ब ल ए म न
Apakšējā vērtība
न चल म न
Augšējā vērtība
श र ष म न
Augšējā vērtība
ल कअप म न

 

Saistītie meklējumi: Izlases Vērtība - Izlases ģenerators - Izlases Numuri - Izlases Numuru ģenerators - Izlases Paraugu ņemšana - Izlases Vienības - Izlases Notikums - Izlases ģeneratori - Izlases Pārbaude - P Vērtība -