Tulkojums "izlases pārbaude" hindi valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Hindu valoda

Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Pārbaude - tulkojums : Izlases pārbaude - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pārbaude...
ज च म ...
Pārbaude
ग तव य ख ल
Pārbaude
ग तव य ख ल
Noplūde pārbaude
ल क च क
Attālināta pārbaude
स एसएस व ल ड टर
Lokāla pārbaude
ल क व ल ड टर
Notiek pārbaude
सत य पन क प रगत ...
Pārbaude atlikta.
सत य पन छ ड .
Paritātes pārbaude
प र ट क ज च
Pareizrakstības pārbaude
वर तन क ज च
Pareizrakstības pārbaude...
वर तन ज च
Atkarību pārbaude
ड प ड स ज च
Automātiska pārbaude
ग तव य ख ल
Automātiska pārbaude
ग तव य ख ल
Atļauju pārbaude
अन मत य ज च
Pārbaude pabeigta
ज च प र ण
Pārbaude pabeigta
फ र स ज च सम पन न
Pareizrakstības pārbaude
वर तन ज च
Sekundārā paritātes pārbaude
द व त यक प र ट ज च
Automātiska pareizrakstības pārbaude
र ख क अ त म अक षर
Notiek pareizrakstības pārbaude...
वर तन ज च ज र ह ...
Automātiskā pareizrakstības pārbaude
स वच ल त वर तन ज च
Inkrementāla pariezrakstības pārbaude
इ क र म टल वर तन ज च
Tiešsaistes Sertifikāta Pārbaude
ऑनल इन प रम णपत र सत य पन
OpenPGP drošības pārbaude
ओपन प ज प स रक ष ज च
Torni, sakaru pārbaude.
ज क .. ( स प करक म ध यमस ) ट वर, स च र च क
Fotoaparāta pārbaude bija veiksmīga.
क मर ज च सफल रह .
Pareizrakstības pārbaude ir apturēta.
वर तन ज च बन द ह .
Pareizrakstības pārbaude ir atcelta.
वर तन ज च रद द.
Pareizrakstības pārbaude ir pabeigta.
वर तन ज च सम पन न.
Šūnas derīguma pārbaude neveiksmīgaName
एक कक ष क व धत असफलName
Pārbaude pirms saslēgšanās pabeigta.
प र वम लनस थल प र ज च करत ह
Ieslēgta pareizrakstības pārbaude rakstīšanas laikā.
ट इप करन क द र न वर तन ज च सक षम रख
Pareizrakstības pārbaude rakstīšanas laikā izslēgta.
ट इप करन क द र न वर तन ज च अक षम रख
Pārbaude neveiksmīga. transfer state running
transfer state running
pārbaude sāksies pēc 20 minūtēm.
ज प स खतर 20 म नट म श र त त र क पर क षण.
Bīstamā Klaidoņa pārbaude sāksies pēc 20 minūtēm.
ज प स खतर त त र क पर क षण
Pārāk daudz kļūdainu vārdu. Pareizrakstības pārbaude rakstīšanas laikā atslēgta.
ख ब स र गलत वर तन क शब द ह . ट इप करन क द र न वर तन ज च ब द रख गय ह
Ja ieslēgts, šablona pārbaude notiks reģistrjutīgi, pretējā gadījumā, ignorējot reģistru.
यद सक षम क य ज त ह , प टर न ज ड म ल न क स स स ट व ह ग , अन यथ नह .
Ieslēdzot šo iespēju, tiks veikta visu vārdu pareizrakstības pārbaude pirms ievietošanas jaunajā vārdnīcā.
यद आप इस च क बक स क च नत ह त शब द क नए शब दक श म ज ड न स पहल इनक वर तन ज च क ज एग .

 

Saistītie meklējumi: Izlases Pārbaude - Izlases ģenerators - Izlases Numuri - Izlases Numuru ģenerators - Izlases Paraugu ņemšana - Izlases Vienības - Izlases Notikums - Izlases ģeneratori - Izlases Vērtība - Pārbaude -