Tulkojums "fāze asociācija" grieķu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Grieķu

Asociācija - tulkojums : Fāze - tulkojums : Asociācija - tulkojums : Fāze - tulkojums : Fāze asociācija - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Fāze
Φάση
Uzturošā fāze
Φάση Συντήρησης
Koriģējošā fāze
Φάση διόρθωσης
Uzturošā fāze
Φάση συντήρησης
Koriģējošā fāze
19 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
20 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
35 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
36 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
51 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
52 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
67 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
68 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
83 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
84 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
99 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
100 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
115 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
116 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
131 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
132 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
147 Φάση διόρθωσης
Koriģējošā fāze
148 Φάση διόρθωσης
Hroniskā fāze,
Χρόνια φάση,
Akcelerācijas fāze
Επιταχυνόµενη
Korekcijas fāze
Στάδιο διόρθωσης
Korekcijas fāze
ισ σε Φάση Διόρθωσης
Korekcijas fāze
Φάση Διόρθωσης κυ
Korekcijas fāze
χύ Φάση Διόρθωσης
Korekcijas fāze
Φάση Διόρθωσης
Korekcijas fāze
σε Φάση Διόρθωσης
Korekcijas fāze
Φάση διόρθωσης
Korekcijas fāze
Ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναιοδιύλιση Η θεραπεία χωρίζεται σε δύο στάδια
Uzturošā fāze
Φάση διόρθωσης
Hroniskā fāze
Χρόνια φάση
Paātrinātā fāze
Επιταχυνόμενη φάση
III fāze
Φάση III
Pirmā fāze.
Βαθμίδα πρώτη.
Otrā fāze.
Φάση δεύτερη.
Plānošanas fāze
Φάση σχεδιασμού
Pārbaudes fāze
Φάση δοκιμής
Plānošanas fāze
Σχεδιασμός
Darbības fāze
Αναμενόμενη έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφοράς( ών) 7. Αγορά γης 8. Στάδιο σύμβαση κατασκευής
iekārtas UF5 (cietā fāze) fluorācijai par UF6 (gāzveida fāze)
Εξοπλισμός για την φθορίωση του (στερεού) UF5 σε (αέριο) UF6,
NT1civiltiesību asociācija
NT1εμπορική εταιρεία
3 Uzturošā fāze
Φάση συντήρησης

 

Saistītie meklējumi: Fāze - Augšanas Fāze - Stacionārā Fāze - Cietā Fāze - Asociācija - Federālā Asociācija - Profesionālā Asociācija - Audits Asociācija - Medicīnas Asociācija - Darba Devēju Asociācija -