Tulkojums "Platjoslas pakalpojumi" grieķu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Grieķu

Pakalpojumi - tulkojums : Platjoslas - tulkojums : Pakalpojumi - tulkojums : Platjoslas pakalpojumi - tulkojums : Pakalpojumi - tulkojums : Platjoslas - tulkojums : Platjoslas - tulkojums : Platjoslas pakalpojumi - tulkojums : Platjoslas pakalpojumi - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Platjoslas pakalpojumi
Ευρυζωνικέ εpiικοινωνίε
COMP 37.663 TeliaSonera AB Platjoslas pakalpojumi.
COMP 37.663 TeliaSonera AB Ευρυζωνικέ υpiηρεσίε.
Valsts apraides un platjoslas pakalpojumi un kinoindustrija
4. ηόσιε ραδιοτηλεοpiτικέ αρχέ, ευρυζωνικέ εpiικοινωνίε, κινηατογραφική βιοηχανία
Platjoslas pakalpojumi, ko via line dala Vācijā
IP 05 195 τη 17η Φεβρουαρίου 2005
Atgādinām, ka elektroniskajā saziņā ietilpst fiksētie balss telefonijas pakalpojumi, mobilie un platjoslas sakari.
Είστε ικανοpiοιηένο ε τον αντίκτυpiο piου έχουν οι γνωοδοτήσει στο ευρωpiαϊκό σχέδιο
Lēmumā tika konstatēts, ka platjoslas piekļuve Apingedamā faktiski jau ir pieejama, lai gan šobrīd piedāvātie platjoslas pakalpojumi nav pilnībā salīdzināmi ar plānotā tīkla pakalpojumiem.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι στο Appingedam υπάρχει ήδη ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυο, μολονότι οι υπηρεσίες που παρέχονται τώρα δεν είναι εντελώς παρόμοιες με τις υπηρεσίες του σχεδιαζόμενου δικτύου.
Es tiešām uzskatu, ka platjoslas pakalpojumi ir nepieciešami visiem, un tādēļ uzskatu, ka mums ir nepieciešamas valstu platjoslas pakalpojumu stratēģijas, kas atspoguļotu reģionālās un vietējās vajadzības.
Ειλικρινά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους, και γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε εθνικές ευρυζωνικές στρατηγικές οι οποίες αντανακλούν περιφερειακές και τοπικές ανάγκες.
Platjoslas bezvadu internetsQShortcut
Forward context menu item
platjoslas piekļuves veicināšana
Συνεργασία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας
Platjoslas references ierobežojumi.
Ευρυζωνικά όρια αναφοράς
Nākotnē viņiem platjoslas pieslēguma trūkuma dēļ nebūs pieejami sociāli pakalpojumi, un es uzskatu, ka šāda situācija nav pieņemama.
Στο μέλλον δεν θα έχουν πρόσβαση, μέσω των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σε κοινωνικές εξελίξεις, και πιστεύω ότι αυτό είναι μια απαράδεκτη κατάσταση.
sadarbību platjoslas tīklu attīstīšanā
σε ζητήματα ασφάλειας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος
Autotransporta platjoslas references ierobežojumi.
Ευρυζωνικά όρια αναφοράς οχημάτων
Autotransporta platjoslas tipizācijas ierobežojumi
Ευρυζωνικά όρια έγκρισης τύπου οχήματος
EAS platjoslas tipizācijas ierobežojumi
Ευρυζωνικά όρια έγκρισης τύπου ΗΣΥ
Platjoslas interneta risinājums vilcieniem pasažieri
Η λύση για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο τρένα επιτρέπουν στους επιβάτες
Reālā platjoslas ir vienkārši apbrīnojams ...
Η πραγματική ευρυζωνική είναι απλά αξιοθαύμαστο ...
Laba piedāvājumus par neierobežotu platjoslas.
Καλή προσφορές για απεριόριστο broadband.
Kur billige platjoslas uz savu.
Σε περίπτωση που billige ευρυζωνικών μόνοι σας.
Izlīdzinot atšķirības platjoslas pakalpojumu jomā
Γεφυρώνοντα το ευρυζωνικό χάσα
PLATJOSLAS INTERNETA PIESLĒGUMI LAUKU TERITORIJĀS
ΕΥΡΥΖ ΝΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
2,4 GHz platjoslas raidītāju sistēma
Σύστημα ευρυζωνικού πομπού 2,4 GHz
Telefonu infrastruktūras (tostarp platjoslas tīkli)
Τηλεφωνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)
Tālruņu infrastruktūras (tostarp platjoslas tīkli)
Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)
šķēršļi interneta piekļuvei mājās, izmantojot platjoslas savienojumu iespēja piekļūt platjoslas savienojumam citur (piemēram, darbā)
εμπόδια στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης υπάρχει αλλού δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης (π.χ. στην εργασία),
Tāpat ir daudz citu lauku attīstības ir paplašināt platjoslas Holm ne tikai par lieta pati ātrs interneta, TV pakalpojumi un IP telefonija.
Όπως και σε πολλές άλλες αγροτικής ανάπτυξης είναι η επέκταση της ευρυζωνικότητας στην Holm, όχι μόνο για το ίδιο το πράγμα ένα γρήγορο Internet, τηλεοπτικές υπηρεσίες και IP τηλεφωνίας.
broadband internet vai broadband platjoslas internets
broadband internet ή broadband ευρυζωνικό διαδίκτυο
Reģistrējiet savu interesi tagad šķiedru platjoslas!
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας τώρα για ευρυζωνικές ινών!
nekā 60 miljoni platjoslas interneta pieslēgumu.
Το Συβούλιο τη Ευρωpiαϊκή Ένωση, το οpiοίο piερισσότερε αpiό 60 εκατούρια ευρυζωνικέ συνδέσει στο ιαδίκτυο.
Kas notiks ar platjoslas pakalpojumu tirgu?
Τι θα συμβεί με την ευρυζωνική αγορά
Ko tad tu gaidīji, platjoslas pieslēgumu?
Πήγαινε να φέρεις ξύλα για φωτιά.
par platjoslas elektroniskajām komunikācijām, izmantojot elektrolīnijas
σχετικά με τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω γραμμών ηλεκτρικής ισχύος
Pakalpojumi un restorānu pakalpojumi.
Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.
Pakalpojumi un vispārējas nozīmes pakalpojumi
Υpiηρεσίε και υpiηρεσίε γενικού συ φέροντο
inženiertehniskie pakalpojumi, integrētie inženiertehniskie pakalpojumi
UK Καμία δέσμευση.
Fa ceturtā super ātra neierobežots šķiedru platjoslas.
Επανόρθωση τρίμηνο σούπερ γρήγορο απεριόριστο ευρυζωνικό ινών.
Eiropas politikas izstrāde platjoslas pakalpojumu jomā (balsojums)
Χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την ευρεία ζώνη (ψηφοφορία)
Uzlabojot Eiropas platjoslas pakalpojumus, palielināsies mūsu konkurētspēja.
Με την ενίσχυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας.
Tāpēc programma nosaka divus prioritārus darbības virzienus interneta platjoslas tīkla paplašināšanu un dažādu iespēju izveide, izmantojot platjoslas komunikāciju.
Είναι αpiόλυτα σαφέ στη Norra Norrland ότι η εpiέκταση τη υpiοδοή τη τεχνολογία τη piληροφόρηση piρέpiει να γίνει piρο όφελο όλων των χρηστών, των νοικοκυριών, των εpiιχειρήσεων και των δηόσιων οργανισών.
PAKALPOJUMI
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Pakalpojumi ......................................................................
Οι υ p i η ρ ε σ ί ε ς ..................................................................
Pakalpojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οι υπηρεσίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAKALPOJUMI
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Pakalpojumi
Υpiηρεσίες
Pakalpojumi
Υ p i η ρ ε σ ί ε ς

 

Saistītie meklējumi: Platjoslas - Platjoslas Tehnoloģija - Platjoslas Komunikāciju - Platjoslas Kabeļu - Pakalpojumi - Finanšu Pakalpojumi - Konsultāciju Pakalpojumi - Tulkošanas Pakalpojumi - Pasta Pakalpojumi - Juridiskie Pakalpojumi -