Tulkojums "nāve pakaroties" franču valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Franču

Nāve - tulkojums : Nāve - tulkojums : Nāve - tulkojums : Nāve - tulkojums : Nāve pakaroties - tulkojums : Nāve - tulkojums : Nāve - tulkojums : Pakaroties - tulkojums :
Atslēgvārdi : Mort Sépare Mort Morts

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Nāve, nāve, mēs visi mirsim.
Mort, mort, on casse tous notre pipe
Nāve
Infarctus du myocarde
Nāve
Décès
Nāve.
La Mort.
Nāve.
La mort.
Nāve ir mans znots, nāve ir mans mantinieks
La mort est mon fils frère, la mort est mon héritier
Un pasaulē trimda ir nāve, pēc tam padzina ir nāve nepareizas term'd zvanot nāve padzīšanas,
Et l'exil du monde est mort, puis bannie mort est elle mauvaise term'd appeler le bannissement de mort,
Pēkšņa nāve
Mort subite
Nāve vissapkārt.
La mort partout.
Nolaupīšana, nāve...
Enlèvements, morts...
Žēlsirdīga nāve.
Mort miséricordieuse.
Viegla nāve.
Une mort paisible.
Lēna nāve.
La mort lente.
viena nāve.
Un mort.
Droša nāve.
La mort, pour certains.
nāve?
Comme la mort ?
Latīniski nāve ?
En Latin, ça veut dire... la Mort ?
Droša nāve
MORT CERTAINE
nāve (pabalsts)
décès (allocation)
Nāve (19)
Le décès (19)
Nāve (21)
Le décès (21)
Nāve, kur ir tava uzvara? Nāve, kur ir tavs dzelonis?
O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?
Pēkšņa neizskaidrojama nāve.
Mort soudaine inexpliquée.
Atbildīgās personas nāve
Décès de la personne responsable
a) lauksaimnieka nāve
a) le décès de l'exploitant
a) audzētāja nāve
a) le décès de l'exploitant
a) lauksaimnieka nāve
a) le décès de l'agriculteur
Nāve un likvidācija
Décès ou liquidation
Viņas nāve, Leo.
Sa mort, Leo.
Visapkārt ir nāve.
La mort est partout.
Nāve uz lapas!
Mort sur endive!
Tā smaka. Nāve.
C'est cette odeur
Tā bija Nāve.
C'était la Mort.
Izsūtījums vai nāve!
L'exil ou la mort!
Vēl viena nāve.
Un mort en plus.
Piemēram, viņas nāve?
Comme sa mort ?
Pat nāve nešķirs?
Même la mort ?
Un neskar nāve.
Intact malgré la mort.
Nāve būs atalgojums.
Mourir dignement est une récompense en soi.
Nāve ir apvainojums.
La Mort est un affront.
Tā ir nāve.
L'odeur de la mort.
Nāve pirms negoda.
La mort plutôt que le déshonneur.
Nāve var strauji sekot.
La mort peut suivre rapidement.
Šī ir otrā nāve.
C'est la seconde mort, le lac de feu.
Nāve ir dabiska parādība.
La mort est un événement naturel.

 

Saistītie meklējumi: Nāve - Viegla, Bezsāpju Nāve - Nejauša Nāve - Nāve Strip - Sirds Nāve - Pēkšņa Nāve - Nāve Gājiens - Teica, Ka Nāve -