Tulkojums "kvantu parādības" bulgāru valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Bulgārijas

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Kvantu kriptogrāfiju dēvē arī par kvantu atslēgu (QKD).
Квантовата криптография е известна още като разпределение на криптографски ключ по квантов път (QKD РКК) (quantum key distribution).
Kvantu kriptogrāfiju dēvē arī par kvantu atslēgu (QKD). Piezīme.
Квантовата криптография е известна още като разпределение на криптографски ключ по квантов път (QKD РКК) (quantum key distribution).
Kvantu lauka ģenerators.
Значи е квантов генератор.
Kvantu mikropasaule ir izprasta.
Микро светът на кванта е разбран.
Nākošās paaudzes kvantu mikroprocesoru.
Ново поколение квантов микропроцесор.
Kvantu lauka ģenerators darbojas.
Квантовият генератор работи.
Viņš strādāja pie kvantu procesora.
Работил е върху квантовия процесор.
Trombemboliskas parādības
Тромбоемболични
Nelabvēlīgās parādības
Нежелани събития
Kardiorenālas parādības
Кардио ренални прояви
Citas iespējamas parādības
84 Други възможни реакции
Citas iespējamas parādības
92 Други възможни реакции
Citas iespējamas parādības
100 Други възможни реакции
Citas iespējamas parādības
Други възможни реакции
Tas ir kvantu lauka ģenerators, vai ne?
Това е квантов генератор на полета.
Apstiprinātas cerebrovaskulāras parādības Atbilstoši protokolam Uzsākta ārstēšana Apstiprinātas perifēro asinsvadu parādības
По протокол Намерение за третиране
Apstiprinātas cerebrovaskulāras parādības Atbilstoši protokolam Uzsākta ārstēšana Apstiprinātas perifēro asinsvadu parādības
Потвърдени съдово мозъчни прояви
... elektriskās parādības ir rezultāts metrisko un telpas tāpat kā gravitācijas parādības.
... електрическите явления, са резултат на метрични на пространството по същия начин, че са гравитационно явления.
Bīstamas parādības netika novērotas.
Тъй като
Bieži sastopamas blakus parādības
18 Чести нежелани реакции Могат да засегнат до 10 на всеки 100 пациенти
Bīstamas parādības netika novērotas.
Не са установени проблеми по отношение на безопасността.
izraisot neaprēķināmi Sekas parādības
причинявайки неизчислими последици явления
Rodas jaunas sociālas parādības.
Появяват се нови социални явления.
Šādas parādības kļūs biežākas.
Те ще стават по чести.
Tu redzēji tās parādības.
Видя онези неща.
Vai, ja kvantu tukšuma enerģija izrādās par vāju?
Или енергията на квантовия вакуум ще се окаже твърде слаба?
Vēl ne. Tikai magnētiskais kvantu lauks ir gatavs.
Само магнитното квантово поле е завършено.
izstrādātas vai pielāgotas, lai varētu izmantot kvantu kriptogrāfiju .
Проектирани или модифицирани да използват квантова криптография
izstrādātas vai pielāgotas, lai varētu izmantot kvantu kriptogrāfiju .
Проектирани или модифицирани да използват квантова криптография
Visbiežāk novērotās blakusparādības atbilda etorikoksiba drošības profilam (piemēram, KZ trakta parādības, kardiovaskulārās parādības).
Най често наблюдаваните нежелани реакции съответстват на профила за безопасност на еторикоксиб (напр. стомашно чревни прояви, кардиоренални прояви).
Šīs parādības iemesls nav zināms.
Причината за това не е известна.
Nevēlamās parādības sakārtotas šādās kategorijās
Нежеланите реакции са изброени съгласно следните категории
... atzīstot viņa ievērojamu ieguldījumu relativistic dinamiku daļiņu kvantu mehānikā.
... в признаването на изключителния си принос за Релативистката динамиката на една частица в квантовата механика.
Tas viss ir par šķidruma dinamiku un kvantu bubletoniku.
Всичко е заради динамиката на течността и количеството въздух.
Ja Selvigs nav atklājis, kā stabilizēt kvantu tunelēšanas efektu.
Ако Селвиг не стабилизира квантовия насочващ ефект.
Kvantu fizikā ir tāda teorija, ka laiks ir nemaināms.
Според една квантова теория, времето е неизменно.
Es nevaru doties ar jums kvantu lauka magnētisma dēļ.
Не мога да дойда с вас.
kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu
С цилиндър с диаметър, превишаващ 165 mm
kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu
Основоплетачни машини, включително Рашел машини прошивноплетачни машини
kuros izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu
С цилиндър с диаметър, превишаващ 165 mm
Nav šaubu, Fowler radījusi viņa domājamai kvantu teorijā, un 1924.gadā maijā Diraks pabeidza savu pirmo grāmatu, kas nodarbojas ar kvantu problēmas.
Без съмнение Fowler aroused си интерес към квантовата теория, и по май 1924 Dirac приключи първата му книга, занимаващи се с квантовата проблеми.
Viņa lekcijas Kembridžas bija ļoti tuvu kvantu mehānikas principiem , un tie jāaizved uz paaudžu studentiem spēcīgu iespaidu, ka saskaņotības un elegance kvantu teorijā.
Неговите лекции в Кеймбридж са тясно модела на принципите на квантовата механика , и те превозени до поколения студенти мощен впечатление на съгласуваност и елегантност на квантовата теория.
Parādības spontāni izzuda 3 mēnešu laikā.
Явленията са отзвучали спонтанно в рамките на 3 месеца.
Ir novērotas atsevišķas, retas nevēlamas parādības.
Нежелани реакции не се наблюдават често.
Šīs parādības klīniskā nozīmība nav zināma.
Значението на тази находка при хора не е известно.

 

Saistītie meklējumi: Parādības - Kvantu - Kvantu Lēciens - Kvantu Fizika - Kvantu Mehānika - Kvantu Teorija - Kvantu Optika - Kvantu Datoru - Kvantu ķīmija - Gaismas Kvantu -