Tulkojums "Viesi vārds" uz bengāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Bengāļu

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Viesi
অত থ
Domēna viesi
ড ম ন অত থ
Tev viesi.
বস আপন র স থ ক উ দ খ করত এস ছ .
Vārds
শব দ
VĀRDS
NAME
Vārds
শব দ
Vārds
ন ম
Vārds
ন ম
Vārds
ন ম
Vārds
প রদত ত ন ম
Vārds
ন ম
Vārds!
ঢঙ র ক ন ন বন ধ কর ত , জ ম ল...
Tie ir Brūsa Veina viesi.
ত র ব র স ওয় ন র ব শ ষ ম হম ন.
Negaidīti viesi, ne pārāk pieklājīgi.
অপ রত য শ ত অত থ , ভদ র ন খ ব একট
Mēs esam īpašie viesi, čomiņ.
আমর ভ .আই.প . বন ধ
Pilns vārds
সম প র ণ ন ম
Pieejamais vārds
প রব শয গ য ন ম
Kontaktpersonas vārds
র প র ট গ রহণক র র ন ম
Atslēgas vārds
ক ওয় র ড
Pilns vārds
প র ন ম
Īstais vārds
ন ম
Vārds, uzvārds
সম প র ণ ন ম
Autentifikācijas vārds
প রম ণ করণ র ব যবহ রক র ন ম
Attēlojamais vārds
প রদর শন কর র জন য ন ম
Pilns vārds
প র ণ ন ম
Attēlojamais vārds
প রদর শন কর র জন য ন ম
Pilns vārds
প র ণ ন ম
Jauns vārds
নত ন শব দ
funkcijas vārds
ফ শন র ন ম
Darbības Vārds
ক র য় পদ
Darbības Vārds
ক র য় পদNAME OF TRANSLATORS
Spēlētāja vārds
খ ল য় ড় র ন ম
Jūsu vārds
আপন র ন ম
Nezināms vārds
অজ ন শব দ
Nezināms vārds
অজ ন শব দ
kļūdains vārds
ভ ল
Izpildītāja vārds
শ ল প র ন ম
Menedžera vārds
ম য ন জ র র ন ম
Palīga vārds
সহক র র ন ম
Partnera vārds
সঙ গ র ন ম
Palīga vārds
সহক র র ন ম
Partnera vārds
সঙ গ র ন ম
Īstais vārds
আসল ন ম
Jūsu vārds
আপন র ন ম
Servera Vārds
স র ভ র র ন ম

 

Saistītie meklējumi: Viesi - Goda Viesi - Māja Viesi - Spa Viesi - Viesnīcas Viesi - Pārsteigums Viesi - Tik. 's Viesi - Vārds - Lietotāja Vārds - Darbības Vārds -