Tulkojums "Novērst kavēšanās" uz bengāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Bengāļu

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Novērst starpliktuves iztukšošanu
ক ল পব র ড ফ ক হত দ ও ন
Nebūtu slikti novērst domas.
আম র মন য গ অন যদ ক সর য় র খত প রল আম র ভ ল ল গব .
Mums nekavējoties vajadzētu sākt to novērst.
ধ র ধ র আম দ র এট করত হব .
Spēsim novērst draudus, pirms tie radušies.
হ মল র আগ ই হ মল ক র ক ধর হব .
Novērst nejaušus gājienus, kuru rezultātā var nosisties.
ভ লবশত য সব চ ল দ ল ম ত য ঘটব ত দ ওয় ব রত র খ
Henks esot atradis līdzekli, kā novērst tavu kosmētisko kļūmi.
হ য ঙ ক আম ক বলল স ত র চ মড় র ওষ ধ ব ন য় ছ
Premjer, uzskatu, ka rīkojoties nekavējoties, mēs varam novērst draudošās briesmas.
প র ম য় র, আম র মন হয় বর তম ন ব পদ... দ র কর য য় যদ আমর দ র ত ক জ কর
Šī parka pastāvēšana balstās uz mūsu spēju novērst šādus negadījumus.
আম দ র এই ধরণ র পর স থ ত র ম ক ব ল কর র ক ষমত ই প র কক স ষ ঠ ভ ব চলত স হ য য করব
bet jūs spētu to novērst nospiežot podziņu. Vai jūs to neizdarītu?
আর আপন ত ক আটক ত প রব ন একট স ইচ প র স কর .
Tiek savākta informācija, kas varētu palīdzēt izstrādātājiem novērst problēmu, par kuru ziņojat.
তথ য স গ হ ত হচ ছ য ড ভ লপ রক সমস য র প রত ব দন ন র ধ রণ স হ য য করত প র
Mēs mēģinām novērst endotēlija pieaugumu, kas var pastiprināt slimību, vārgumu, asinsvadu aizsprostošanos un audzēju izplatīšanos, pret ko mēs tā cīnāmies.
আমর চ ষ ট করছ এন ড থ ল য় ল গ র থট প রত র ধ করত ... য ট ব শ হয় গ ল অস খ হত প র ,... ন ল র সমস য হত প র ...

 

Saistītie meklējumi: Novērst - Atrastu Novērst - Kavēšanās - Kaitējumu, Ko Izraisa Kavēšanās - Parādnieka Kavēšanās - Kavēšanas Slieksnis - Atbilde Kavēšanās - Bez Liekas Kavēšanās -