Tulkojums "atskaņot CD" arābu valodas:


Vai tu domāji : atskaņot CM ?

  Vārdnīca Latvijas-Arābu

Atskaņot - tulkojums : Atskaņot - tulkojums : Atskaņot CD - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Atskaņot CD
تشغيل قرص صوتي
Atskaņot audio CD ar AmarokComment
تشغيل صوت قرص مدمج مع أماروكComment
Atskaņot Audio CD ar KaffeineName
تشغيل صوت قرص مدمج مع KaffeineName
Atskaņot Audio CD izmantojot KsCD programmuName
شغل أقراص صوتية بـ KsCDName
Sākt atskaņot tiklīdz CD ir ievietots.
ابدأ التشغيل عند إدخال القرص.
Atskaņot
شغ ل
Atskaņot
تشغيل
atskaņot
شغل
Atskaņot
شغ ل وسائط
Atskaņot...
شغ ل وسيط...
Atskaņot
شغل
Atskaņot
تشغيل
CD
قرص مدمج
CD
القرص المدمج
Atskaņot failu...
شغ ل وسائط...
Atskaņot nākamoName
تشغيل التاليName
Atskaņot secīgi
ترتيب القراءة
Atskaņot repertuāru
IP تصفية
Atskaņot skaņas
أس م ع الأصوات
Atskaņot skaņas
استخدم الأصوات
Atskaņot skaņas
شغ ل الصوت
Atskaņot skaņas
تشغيل الأصوات
Atskaņot skaņas
شغ ل الأصوات
Atskaņot skaņas
تشغيل الأصوات
Atskaņot skaņu...
تشغيل صوت...
Atskaņot filmu...
تشغيل عرض...
Atskaņot skaņu
اقرأ صوتا
sākt atskaņot
شغل
Automātiski atskaņot
شغ ل تلقائيا
Atskaņot failu...
شغ ل الملف...
Atskaņot 'URL'
شغ ل 'عنوانا'
Atskaņot failu
شغ ل الملف
Sākt atskaņot
ابدأ التشغيل
Atskaņot skaņu
شغ ل الصوت
CD izvilkšanaComment
قرص مدمج المستخلصName
CD izvilktsComment
قرص مدمج ممز قComment
CD kodēšanaComment
قرص مدمج محو ل إلى رموز تلغرافي ة محد د الر مز الجيني منس ق بنسق قياسي م شف ر م رم زComment
CD celiņi
مسارات القرص المدمج
Izgrūst CD
أخرج القرص المدمج
CD ievietots
قرص مدمج مدخل
CD konfigurācija
إعدادات قرص مدمج
CD redaktors
محرر القرص المدمج
CD audio
صوت CD
CD atskaņotājsName
مشغل الأقراص المدمجةName
Video CD
قرص فيديو

 

Saistītie meklējumi: Atskaņot -