Tulkojums "jautri un priecāties" angļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Angļu

Jautri - tulkojums : Jautri - tulkojums : Jautri - tulkojums : Jautri - tulkojums : Jautri un priecāties - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Nav ko priecāties!
Don't fistbump that!
Stundām var priecāties!
And, look look. Hours of excitement.
Jautri un spēlēt...
Fun and play...
Jautri?
Having fun?
Jautri?
Having fun?
Jautri.
Fun.
Jautri?
Are you having fun?
Jautri.
Fun.
Jautri.
I'm having fun.
Taču priecāties krāšņums mana.
But to rejoice in splendour of my own.
Pietiks priecāties par tikšanos.
Enough with the reunion.
Un es nevaru priecāties par nākamo dienu
And I can't face another day
Būs jautri.
It will be more fun than yesterday, for sure.
Izklausās jautri.
Sounds fun.
Cik jautri.
That's so funny.
Izklausās jautri.
That sounds like a lot of fun.
Varen jautri.
You're hilarious.
Būs jautri.
It'll be fun.
Būs jautri.
It's gonna be fun.
Būs jautri.
Could be fun, right?
Izskatās jautri.
That looks like fun.
Cik jautri.
This is too funny.
Būs jautri.
This will be fun.
Cik jautri!
Oh, wow, how fun!
Ļoti jautri.
That's very funny.
Izklausās jautri.
Oh. Sounds like fun.
Bija jautri.
That was really fun.
Tik jautri!
This is so funny!
Jautri, ko?
Fun, right?
Būtu jautri.
It'd be cool.
Bija jautri.
A few years ago, it was fun.
Bija jautri.
It was fun.
Taču jautri.
But it was fun.
Tik jautri!
This is fun!
Būs jautri!
It'll be fun!
Bija jautri.
Had fun, okay?
Būs jautri.
It'd be fun.
Izklausās jautri.
That sounds so fun.
Patiesībā jautri.
It's actually kind of fun.
Tik jautri.
This is so much fun!
Es varu par tevi priecāties.
I can be happy for you.
Un šoreiz varētu būt jautri?
You think this might be a fun one, eh?
Atrodiet veidu, kā priecāties par notikušo.
Here's an experiment we did at Harvard.
Par lauku skatiem var priecāties ikviens.
The countryside is for everyone to enjoy.
Mums vajadzētu priecāties par šādu situāciju.
We should be delighted with this situation.

 

Saistītie meklējumi: Priecāties - Ir Jautri! - Ir Jautri - Tas Ir Jautri. - Tas Ir Jautri! - Nekāda Riska Nav Jautri -