Tulkojums "izklaides iespējas" ķīniešu valodu:


  Vārdnīca Latvijas-ķīniešu

Iespējas - tulkojums : Iespējas - tulkojums : Iespējas - tulkojums : Iespējas - tulkojums : Izklaides iespējas - tulkojums : Izklaides - tulkojums : Izklaides - tulkojums : Izklaides iespējas - tulkojums : Izklaides iespējas - tulkojums : Izklaides - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Izklaides?
娱乐?
Tikai seksuālas izklaides.
只是做做爱
Man patīk izklaides.
说一遍 杰森打造 再说一遍
Un tavas izklaides?
就像修好那些盔甲
Iespējas
特性
Iespējas
选项
Iespējas...
成功率...
Un no ģimenes izklaides vietām.
你可是很喜歡這輛車的 這只不過是輛車 道格
Lai celtu milzīgu izklaides kompleksu.
砍了建个什么 又巨大又俗气的娱乐设施
Papildus iespējas
其它选项
Paplašinātās iespējas
高级选项
Termināļa iespējas
终端特性
Pieejamās iespējas
可用特性
Papildus iespējas
附加选项
Sistēmas iespējas
系统特性
Jūsu iespējas
您的选择
Vairākas iespējas
选择
Programmas iespējas
程序特性
Sieve iespējas
筛选能力
Paplašinātas iespējas
高级选项
Citas iespējas?
另谋他策
Nebija iespējas.
别学我说话
Tikai iespējas.
只能看到可能性 Only its possibilities.
Tagad atlaidieties un izbaudiet lidojuma izklaides.
现在请大家坐好享受我们的舱内娱乐
LIVAKA Ģimenes izklaides centrs SPĒĻU ZĀLE
家庭娱乐中心 游乐场 快点
Nē, tā ir mana izklaides kolekcija.
不是 那是我的娱乐
Lietotāja definējamas iespējas
用户可定义特性
Vairāk priekšskatījuma iespējas...
更多预览选项...
Manas iespējas, ser.
你在想什么
Iespējas nav lielas.
手术成功率无法达到理想水平
Identificēšanas iespējas izsmeltas.
电脑系统仍然建议取消行动 无法通过其他手段进一步确认身份
Citas iespējas nav.
我别无选择
Citas iespējas nebūs.
现在是最好的机会
Citas iespējas nav.
好吧
Pēc iespējas tālāk.
尽量远离这里
Citas iespējas nav.
根本没有其他办法 There is no other way.
Cilvēku izklaides pēc darba padarījušas mūs bagātus.
男人们下班后的活动让我们赚饱了荷包
Izklaides vieta, kur bija izdevēji blondīņu sabiedrībā.
满屋的 富豪 花花公子 出版商和他们金发碧眼的女郎
Dažādi labojumi un iespējas
各种错误修正和特性
Trīs kārtis, trīs iespējas.
三張牌 三次機會
Es ņemšu savas iespējas.
我愿意碰碰运气
Viņiem ir iespējas noslēpties.
然后要摸黑到楼上
Elpojiet pēc iespējas mazāk.
尽量憋住气
Kādas ir manas iespējas?
我有什么选择
Skūpstīšu pēc iespējas vairāk.
以量取胜

 

Saistītie meklējumi: Izklaides - Izklaides Elektronika - Izklaides Industrija - Atpūtas Un Izklaides Vietas - Izklaides Programma - Izklaides Vērtība - Bērnu Izklaides - Iespējas - Vienlīdzīgas Iespējas - Iepirkšanās Iespējas -