Tulkojums "īpašumā" čehu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-čehu

īpašuma - tulkojums : īpašumā - tulkojums : īpašumā - tulkojums : īpašumā - tulkojums : īpašuma - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Reiesa korporācijas īpašumā.
Adresa patří jedné z firem Hernana Reyese.
Īpašumā vai līzingā
Ve vlastnictví (nebo na leasing)
Investīcijas kustamajā īpašumā 2002
Investice do zařízení 2002
a) noteiktas daļas nekustamā īpašumā
a) určitá práva k nemovitostem
Personiskajā īpašumā jo īpaši ietilpst
Osobní majetek tvoří zejména
Investīcijas kustamajā īpašumā 2002 2004
Investice do zařízení 2002 2004
Šis pieslēgums paliek Zweckverband īpašumā.
Přípojka zůstává ve vlastnictví Zweckverband.
Marija, jauna ideja iegūšanu īpašumā viņas.
Marie, nový nápad s převzetím ní.
Cik ilgi, līdz nonāksim viņa īpašumā?
Za jak dlouho se dostaneme do jeho majetku?
Pabeigt kolektīvā īpašumā esošu uzņēmumu privatizāciju.
Dokončit privatizaci podniků ve veřejném vlastnictví.
ABX tīkla uzņēmumu iegūšana SNCB īpašumā
Koupě sítě ABX společností SNCB
Ir vairākas to šķirnes, visas valsts īpašumā.
Existuje několik odrůd, které jsou ve vlastnictví státu.
Francijas dienvidos 75 mežu atrodas privātā īpašumā.
Na jihu Francie je 75 lesů v soukromém vlastnictví.
iespēju iegūt īpašumā 100 ārvalstu pašu kapitāla.
možnost zahraničního vlastnictví kapitálu až do výše 100 .
WestLB ar 100 kapitāldaļām bija publiskajā īpašumā.
Společnost WestLB se ze 100 nacházela ve státním vlastnictví.
Romana Tabacchi ir ģimenes īpašumā esošs uzņēmums.
Romana Tabacchi je rodinná obchodní společnost.
Demons darbs ne tikai izskatās šāda veida īpašumā un mokas, lai gan. Faktiski, ticīgie indwelled ar Dieva Garu nevar īpašumā.
Práce démoni není jen vypadat jako tento druh majetku a trápení ačkoli. Ve skutečnosti, Věřící indwelled s Božím Duchem nemůže být posedlý.
LV atruna attiecas uz lauku zemes iegūšanu trešās valsts valstspiederīgo īpašumā, tostarp uz atļaujas piešķiršanas procesu lauku zemes iegūšanai īpašumā.
příloha VIII A uvádí výhrady Evropské unie ohledně usazování v souladu s článkem 144 této dohody
Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie Viņu neuzņēma.
Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.
Intervences aģentūru īpašumā esošo olīveļļu pārdod konkursa kārtībā.
Olivový olej ze zásob intervenčních agentur musí být prodáván v nabídkovém řízení.
Viņi arī norāda sviesta, kas ir to īpašumā
Pokud jde o máslo, které má v držení, uvede intervenční agentura rovněž
INVESTĪCIJAS NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRĒ UN SAISTĪTIE IZDEVUMI
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
vi) iespēju iegūt īpašumā 100 ārvalstu pašu kapitāla.
vi) možnost zahraničního vlastnictví kapitálu až do výše 100 .
Visi lyrics ir īpašumā un autortiesības to īpašniekiem.
Všechny texty jsou majetkem a práva jejich majitelé.
Individuālā pieslēgumā izmantotās savienojuma caurules paliek prasītājas īpašumā.
Potrubí samotné přípojky pro domácnost zůstává vlastnictvím žalobce.
Mēs braucam manā īpašumā aptuveni jau 30 minūtes.
Už jsme asi půl hodiny na mém pozemku.
Mana ģimene šajā īpašumā ir strādājusi trīs paaudzēs.
Vaši půdu? Moje rodina tady pracovala po tři generace.
Vai zināt, kā Haustenbergs nonāca jūsu vecmāmiņas īpašumā?
Víte, jak se tento Haustenberg dostal do vlastnictví vaší babičky?
Kibernoziegumu un nolaupīšanas nodaļa Rolanda īpašumā ierīko komandcentru.
Kyber zločiny a lidi z oddělení únosů dávají dohromady tým v Rolandově domě.
Investīcijas kustamajā īpašumā 2002 Transporta līdzekļi Datortehnika Darbarīki
Náklady spojené se vstupem na trh do konce 2002
d) iekļūt jebkurā uzņēmuma telpā, zemes īpašumā vai transportlīdzeklī.
d) vstupovat do všech prostor, na pozemky a do dopravních prostředků patřících dotyčným podnikům.
Uzskaitē norāda ieņēmumus no īpašumā esošas pārvades sadales sistēmas.
Výnosy z vlastnictví přenosové nebo distribuční soustavy se v účetnictví vykazují odděleně.
Uzskaitē norāda ieņēmumus no īpašumā esoša pārvades sadales tīkla.
Výnosy z vlastnictví přepravní nebo distribuční soustavy se v účetnictví vykazují odděleně.
Valsts īpašumā esošas zemes lietu valsts sekretārs, Lauksaimniecības ministrija
Státní tajemník pro půdu ve vlastnictví státu, ministerstvo zemědělství
Viņš nāca savā īpašumā, un viņa paša ļaudis neuzņēma.
Přišel do jeho vlastní, a jeho vlastní lidé nepřijali ho.
Viņš tev saka paliec savā īpašumā, lai to sargātu.
Chce, abyste zůstal na svém území a bránil jej.
Vai tu saproti, cik bīstami ir ielauzties federālā īpašumā?
Víš vůbec jak moc nebezpečné je vloupat se do kaceláře soudkyně Přímo do federálníh majetku?
Stenclers lika man ielauzties jūsu īpašumā un nozagt video.
Vloupal jsem se do vašeho sídla a ukradl pro Stanzlera to video.
Investīcijas kustamajā īpašumā 2002 2004 Seguma ierīkošana skārda apstrāde
prospekty logo, mailing, síť zástupců, návštěvy u zákazníků
Ungārijas valsts īpašumā saglabājas 12 pamatkapitāla plus akciju kontrolpakete.
Maďarský stát stále vlastní 12 základního kapitálu a zlatou akcii.
Pacientiem, kuriem bijusi hipersensitivitātes reakcija, jālūdz neizlietotās viņu īpašumā esošās
Aby se předešlo tomu, že by pacienti, u nichž se projevila reakce přecitlivělosti, znovu užili
Katra dalībvalsts atbilstoši vajadzībām aizliegs īpatņu atrašanos īpašumā vai pārdošanā.
Každá smluvní strana podle potřeby zakáže držení nebo prodej těchto druhů.
2 1 1Ieguldījumi nekustamajā īpašumā, ēku īrē un saistītie izdevumi
2 1 1Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady
1 11 Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie Viņu neuzņēma.
11 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.
Rezultātā īpašums tika nolaists un visbeidzot tika nodots valsts īpašumā.
V důsledku toho začalo panství upadat a nakonec bylo převedeno do vlastnictví státu.

 

Saistītie meklējumi: īpašuma Tiesības - īpašuma Aģentūra - Nekustamā īpašuma Tirgus - īpašuma Aģents - Rūpnieciskā īpašuma - Nekustamā īpašuma Aģents - Nekustamā īpašuma Fonds - īpašuma - Nekustamā īpašuma Pārvaldīšana - Rūpnieciskā īpašuma Tiesības -